COC Tilburg Breda en omgeving

logo

Wij zijn een belangenorganisatie voor homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders of transseksuelen (HLBT-ers). Wij zijn voor hen aanspreekpunt in de regio Tilburg Breda en omgeving.

Missie

Het omgaan met (seksuele) diversiteit is een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom richt COC Tilburg Breda en omgeving zich op de emancipatie van persoon en maatschappij.

Persoonlijk: HLBT-ers kunnen bij ons terecht voor persoonlijke begeleiding bij het omgaan met hun seksuele voorkeur.

Maatschappelijk: wij hebben een voorlichtende, opvoedkundige en vormende taak in de maatschappij en willen het voortouw nemen in het publieke domein, zowel bij beleidsdragers als bij maatschappelijke organisaties. Het gaat om een actieve aanwezigheid in de samenleving. Om te bereiken dat integraal homobeleid gerealiseerd wordt en dat (seksuele) diversiteit daadwerkelijk als waarde gehanteerd wordt in onze maatschappij.

Doelen

De vijf doelen van COC Tilburg Breda en omgeving zijn afgeleid van bovengenoemde missie:

1. Bevorderen van de identiteitsontwikkeling in de verschillende leeftijdsfasen.

2. Bevorderen dat homoseksualiteit bespreekbaar wordt in verschillende bevolkingsgroepen (integratie).

3. Aanpak van geweld en intimidatie van homoseksuelen. Ontmaskeren van vooroordelen en bestrijden van discriminatie.

4. Stimuleren dat maatschappelijke allianties, landelijk en lokaal, tot stand komen.

5. Bijdragen aan een homovriendelijke omgeving op school, op het werk, in de vrije tijd inclusief de sport, in zorg en welzijn.

Organisatie

De werkzaamheden van COC Tilburg Breda en omgeving worden uitgevoerd door ruim 25 enthousiaste en deskundige vrijwilligers. Deze vrijwilligers worden hierbij ondersteund door een bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en enkele algemene bestuursleden. COC Tilburg Breda en omgeving is een vereniging met vooral leden uit Tilburg en Breda.