Facebook 2 February 2020

posted in: Media | 0

Ik heb hulp nodig!

Hulp van mensen die op welke manier dan ook iets weten van GGZ. Met of zonder ervaring. Vakmensen op elk denkbaar vlak. Ben je psycholoog, psychiater of psychiatrisch verpleegkundige? Help me.
Ben je POH? En heb je wel eens te maken met suïcidaal gedrag onder LHBTI? Help me. Huisarts? Ook jij kent het probleem. En al die anderen die weten hoe de GGZ in elkaar zit, die weet dat je iemand in problemen niet gewoon op een wachtlijst moet laten bijschrijven van zes maanden of zelfs meer.
Denkt iemand dat dit de kans op suïcide vermindert?

Heel gek misschien, maar ik ben zelfs op zoek naar mensen die persoonlijk ervaring hebben met suïcide. Vergis je niet, jij zou een verdraaid goed hulpverlener kunnen zijn. Jij weet hoe het voelt. Jij kent de gevaarlijke ontwikkelingen.

Eeuh… denk je nu misschien; daar hebben we 113-Zelfmoordpreventie toch voor? Die kunnen toch alles soepel en snel oplossen?
Nou, dat zit nog. Ook zij kennen het probleem van de wachtlijsten in de GGZ. Er valt te vaak een tijdgat tussen eerste opvang en concrete hulp. Wie houdt die medemens in de gaten gedurende die maanden? Leeft met ze mee?

Ik, zei de gek. Ik doe dat voor een aantal mensen. Hun aantal neemt echter toe en de mensen met wie ik contact heb bevinden zich niet alleen in het Brabantse, maar tot in het Friesche land toe.
De tijd komt dat ik mensen teleur moet stellen. Sorry, ik kan mezelf niet heel veel verder opdelen. Daarom heb ik jou nodig. Jij, die een heel klein ietsiepietsie weet of vermoed wat mensen die in de shit zitten doormaken.

Het gaat om vrijwilligerswerk, laat dat duidelijk zijn. Misschien kan ik je helpen met geld te regelen voor trainingen. Misschien kun je dat zelf betalen. Het gaat meestal niet over heel grote bedragen. Als we voldoende mensen bijeen krijgen kunnen we die trainingen ook zelf organiseren.

Je denkt nu misschien “Zou mijn kennis, mijn ervaring, mijn manier van denken, kunnen helpen?” Schrijf me, vertel me wat je kunt, wat je denkt. Ik heb ieder positief denkend mens nodig!
Een team van tien of twaalf mensen, een team van brainstormers is wat ik nu nodig heb.

Eva
help@sosteam.nl

Voor meer berichten klik hier.

Facebook 2 February 2020

posted in: Media | 0
 

Beetje depri? Pas op jezelf! 

Niet zo heel erg hoor. Meestal niet tenminste. Maar pas wel op. Een beetje down of depri gaat meestal wel weer voorbij, maar als het aanhoudt moet je echt voorzichtig worden. Als het een hellend vlak wordt, blijf dan niet alleen tobben, maar praat erover.
Praat met iemand aan wie je de sores kwijt kunt. Dat kan familie zijn, of je partner. Voor sommige mensen is het juist makkelijker om tegen iemand te praten die je niet heel nabij staat. Een vertrouwenspersoon, zeg maar.

Bij COC Tilburg-Breda eo hebben we zo iemand. Iemand die de nodige trainingen heeft gehad en je zonodig ook verder kan helpen. Eva heet ze. Eva Laurijssens van Engelenhoven.

Je kunt haar bereiken via help@sosteam.nl of 0643 981 941

Zit je er nú helemaal doorheen? Denk je misschien zelfs aan zelfdoding? Dan kun je natuurlijk ook contact opnemen met 0900-0113 (113 Zelfmoordpreventie) of ga naar 113.nl.

Voor meer berichten klik hier.

Instagram 1 February 2020

posted in: Media | 0
 

Thank you Shane for the pictures. Het was een gezellige inloop avond afgelopen donderdag. Volgende week donderdag weer open inloop in Breda.
#COC #COCTB #Pride #Peace 

Voor meer berichten klik hier.

ALV 12 april 2019

posted in: Media | 0

Op vrijdag 12 april 2019 zal de eerste algemene ledenvergadering tussen 19:00 en 21:00 worden gehouden. Dit zal plaatsvinden in onze locatie in Breda (Futuredome, Kloosterlaan 174, 4811 EE, Breda). Alle leden, vrijwilligers en belangstellenden zijn uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. Om te stemmen, dienen leden een geldig identiteitsbewijs en hun ledenpas mee te nemen. Aansluitend zal er een borrel worden gehouden. We zien u graag tegemoet op deze bijzondere avond.

Shirt uit Fahd!

posted in: Media | 0

Wat moet je met je leven als je als Nederlands-Marokkaanse man uit de kast bent gekomen? Dat is de vraag die Fahd Larzhaoui zich stelt in zijn solovoorstelling ‘Shirt out Fahd’. 
Zelden heb ik een voorstelling gezien die zó indringend fundamentele levensvragen aan de orde stelt. Fahd neemt je mee in zijn zoektocht naar de zin van het leven op een manier die zijn persoonlijke verhaal verre overstijgt. Met een uitzonderlijke combinatie van kracht en kwetsbaarheid gaat hij in op belangrijke dilemma’s: hoe ga je om met je afkomst als je familie je verstoot; hoe geef je vorm aan je identiteit in de leegte van het bestaan? Larzhaoui maakt de verwarring, de pijn en de woede die dat met zich meebrengt tastbaar, zonder dat het uitzichtloos wordt. Rauw en poëtisch, verstild en energiek. 
Alles klopt aan deze voorstelling: het intense spel, de regie, het effectieve decor en de prachtige tekst van Don Duyns. 
Geen enkele reden om niet te gaan kijken: in de komende maanden te zien in veel theaters in het hele land. Kijk voor de speellijst o.a. op https://hzt.nl/speelt/shirt-uit-fahd.
-Luc Brants.

Spel: Fahd Larhzaoui
Tekst: Don Duyns
Regie: Bram Jansen
Artistiek advies: Piet Menu 
Decor: Robin Vogel 

Opening van de nieuwe locatie in Breda

posted in: Media | 0

Sinds 1 augustus 2018 hebben wij een nieuwe locatie in Breda. 
We zijn te vinden in Futuredome (gebouw R), Kloosterlaan 174, 4811 EE, Breda.

Om dit te vieren is er een opening georganiseerd op vrijdag 21 september. 
Tussen 17:00 en 23:00 kan er kennis worden gemaakt met de nieuwe locatie die wij delen met BO.
De ingang bevindt zich nabij bushalte Sophiastraat. 

Op facebook kan je je aanmelden via de volgende link: 
https://www.facebook.com/events/309337349618632/?active_tab=discussion

Graag zien we jullie op binnen de genoemde tijden in onze nieuwe ruimte tegemoet.

Visie op homoseksualiteit in het licht van de Bijbel

posted in: Media | 0

Open en eerlijk vertelt auteur Jojanne van Aalst over haar eigen weg
als lesbische vrouw in de kerk

Geschreven aan de hand van haar eigen ervaringen en research is het boek van Jojanne
van Aalst over homoseksualiteit tot stand gekomen. Met behulp van dit boek hoopt zij dit
controversiële onderwerp in de kerken meer bespreekbaar te maken. Op vrijdag 13 april is
het nieuwe boek ‘Kom tot de vader, kom zoals je bent – Visie op homoseksualiteit in het
licht van de Bijbel’ van Jojanne van Aalst verschenen bij Uitgeverij Boekscout.

Als God onvoorwaardelijke liefde (agapè) is, houdt Hij toch van
mensen zoals ze zijn? De discussie rond homoseksualiteit in
verhouding tot de kerk zal waarschijnlijk nooit een unaniem
antwoord krijgen, maar deze diepgaande studie geeft mensen de
handvatten om een eigen mening te vormen. Open en eerlijk
beschrijft de auteur haar eigen weg en de hobbels die daarbij
genomen moesten worden. Dit boek kan een bijdrage leveren om
homoseksualiteit in de kerken meer bespreekbaar te maken om –
wie weet – uiteindelijk de verschuiving van afwijzing naar acceptatie
te bereiken.
Pas dan mag liefde ongestraft bloeien…

Jojanne van Aalst (1954) schreef dit boek over homoseksualiteit
onder meer op grond van persoonlijke ervaringen. Daarnaast deed ze research en las vele
boeken. Waarom is dit onderwerp zo controversieel? Wat zegt de Bijbel? Dit boek is een
weergave van die zoektocht. Voor de auteur, zelf christen én lesbisch, is het antwoord duidelijk
zoals uit de titel blijkt. Het is haar wens dat ook anderen een antwoord zullen vinden. Dit boek
kan daarbij behulpzaam zijn.

 

Boekgegevens
Titel                                    Kom tot de vader, kom zoals je bent – Visie op homoseksualiteit in het licht
                                          van de Bijbel
Auteur:                               Jojanne van Aalst
Verschijningsdatum:            13-04-2018                                        Aantal pagina’s:       220
ISBN:                                 9789402244458                                 Geïllustreerd:           nee
Verkoopprijs:                      € 20,50                                              Uitvoering:               Paperback
* inclusief kosteloze verzending in Nederland en België

Symposium ‘uit de kast!’ 3 november

posted in: Media | 0

Zaterdagmiddag 3 november is er een symposium over het onderzoek naar homoseksualiteit in archiefbronnen. Het archief organiseert dit samen met COC Tilburg, Breda en omgeving.

Aanleiding voor het symposium is het onderzoek dat Luc Brants doet – in opdracht van het COC Tilburg-Breda en omgeving –  naar de manier waarop er in Tilburg vroeger met homoseksualiteit werd omgegaan.

De enige informatie over homoseksualiteit in Tilburg gedurende de periode 1910-1971 is terug te vinden in de dagrapporten van de diverse politieposten en de recherche. Het betreft onder andere seksuele contacten in urinoirs en andere openbare ruimten. Brants kreeg bij zijn onderzoek hulp van enkele vrijwilligers van het archief die meters dagrapporten hebben doorgeplozen op zoek naar materiaal over homoseksuele activiteiten. Regionaal Archief Tilburg wil niet alleen het wetenschappelijk gebruik van archieven stimuleren, maar vindt ook dat het archief maatschappelijk relevant behoort te zijn. Daarom is ook samenwerking gezocht met het COC Tilburg, Breda en omgeving.

Het COC is de oudste nog bestaande homobelangenorganisatie ter wereld. In 2017 is tijdens de algemene ledenvergadering voorgelegd of onderzoek naar de LHBT-geschiedenis van Tilburg als belangrijk werd beschouwd. Het besluit was een unaniem ‘ja’. Onderzoek doen en daarmee een tipje van de sluier van de geschiedenis lichten, maakt de Tilburgse LHBT’s van vroeger een beetje zichtbaarder. Dit levert voor hen herkenning op (‘ik ben niet alleen’). Het onderzoek van Luc Brants is het begin van erkenning en waardering voor alle LHBT’s die er in Tilburg zijn geweest. Dat de gemeente het onderzoek mede financiert is een duidelijk signaal aan deze groep dat ze misschien vroeger niet gezien en erkend zijn, maar dat hierin flinke stappen zijn gemaakt.Opschrift openbaar urinoir 1958. Foto: A. Vermeulen

Dit alles leek ons een goede gelegenheid om samen een symposium te organiseren over het belang van onderzoek naar de geschiedenis van de LHBT-gemeenschap. De middag brengt een aantal onderzoekers samen. In zijn lezing Van Willem II tot Roze Maandag. De zichtbaarheid van homoseksualiteit in Tilburg vertelt Luc Brants over zijn Tilburgse onderzoek en de voorlopige resultaten daarvan. Maaike de Haardt, hoogleraar Religie en Gender, belicht in ‘Wie zijn geschiedenis vergeet….’ het belang van geschiedenis en onderzoek voor de LHBT’s. Historicus en schrijver Alex Bakker vertelt in Transgender in Nederland. Een buitengewone geschiedenis over de veranderde beeldvorming van transgenders. Moesten transgenders in de jaren vijftig en zestig nog dankbaar zijn dat een psychiater hen niet opnam in een inrichting of elektroshock toediende, tegenwoordig worden transgenders steeds meer gezien als moedige mensen die zichzelf durven zijn. Zes decennia aan fysieke behandelmogelijkheden, veranderende beeldvorming, maatschappelijke opinies, juridische ontwikkelingen en verschuivende identiteiten komen voorbij. Bakker gaat ook in op het gebruik van archieven en oral history bij zijn onderzoek.

Fotograaf: Laila Hassouna-JansenEric Heijselaar, medewerker Stadsarchief Amsterdam, schetst in zijn lezing Van Bonefluijter tot goed zedelijk gedrag een beeld van repressie van homoseksuelen door de eeuwen heen. Daaropvolgend vertelt hij over de emancipatiebeweging en de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor homo’s en lesbiennes. Heijselaar zal extra aandacht besteden aan zijn onderzoek in het Archief van de Beoordelingscommissie Inzake Goed Zedelijk Gedrag Gemeentepersoneel. Dankzij een nieuwe manier van ontsluiten heeft Heijselaar in het Notarieel Archief ook een nog onbekend achttiende-eeuws woord voor homoseksueel gevonden, de Bonefluijter. Hij vertelt daarom ook iets over de Amsterdamse digitaliserings- en ontsluitingsprojecten.

Ook het IHLIA, de erfgoedorganisatie die zich bezighoudt met het verzamelen en toegankelijk maken van informatie over en van de LHBT-gemeenschap, mag niet ontbreken op het symposium. Lonneke van den Hoonaard, directeur van het IHLIA, vertelt over veertig jaar IHLIA: archiveren en zichtbaar maken van de LHBT-geschiedenis. Journaliste Toni Boumans gaat in haar lezing Een schitterend vergeten leven in op haar onderzoek naar het leven van celliste, dirigente en verzetsvrouw Frieda Belinfante.

Het symposium vindt plaats op zaterdagmiddag 3 november van 13.00 tot 17.00 uur in Regionaal Archief Tilburg, Kazernehof 75 in Tilburg. De inloop is vanaf 12.30 uur en er wordt afgesloten met een borrel. Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 1 november per mail aanmelden via info@regionaalarchieftilburg.nl o.v.v. Uit de kast! Deelname is kosteloos. Parkeren is mogelijk in parkeergarages in de buurt.

Flyer symposium-Uit de kast

De kleurenfoto’s zijn gemaakt door Laila Hassouna-Jansen.
De zwart-wit foto is afkomstig uit de collectie van Regionaal Archief Tilburg. Fotograaf: A. Vermeulen.