Jaarverslag 2018 COC Tilburg-Breda en omgeving

Jaarverslag COC Tilburg Breda 2018

 

Jaarverslag 2017 COC Tilburg-Breda en omgeving

Jaarverslag COC Tilburg Breda 2017

 

Jaarverslag 2016 COC Tilburg-Breda en omgeving

Jaarverslag COC Tilburg Breda 2016

Het bestuur:

Hier stellen wij graag u ons bestuur voor.

Voorzitter:

Laila Hassouna-Jansen

Mijn naam is Laila Hassouna-Jansen. Ik ben 54 jaar oud en woon samen met mijn vrouw Tanja en twee katers Gijs en Cooper in Tilburg. Schilderen is een grote hobby van me. Daarnaast houd ik van musea bezoeken en week(end)jes weg naar mediterraanse pittoreske plaatsen of Nederlandse kustgebieden.
Ik ben sinds 2014 actief bij COC Tilburg Breda en regio. Ik begon echter als penningmeester van de vereniging en heb later de functie van voorzitter op me genomen. Naast mijn vrijwilligerswerk bij het COC ben ik ook actief bij vluchtelingenwerk zuid Nederland. Ik zet me graag in tegen sociaal onrecht en verheug me dan ook op de dag dat het werk wat ik doe niet meer nodig zal zijn. Echter, is er nog veel om voor te strijden.

Geplaatst op 22-03-2019

Penningmeester:

vacature

Secretaris:

Vacature

Geplaatst op 13-04-2019

Algemeen bestuurslid: 

Pien Merkx

Ik ben 43 jaar, woon in Tilburg en heb een kat genaamd Jessy. Ik ben in september 2018 begonnen als vrijwilliger bij COC Tilburg Breda en regio. Ik hield me toentertijd voornamelijk bezig met het coördineren van de voorlichtingen die we vanuit onze vereniging verzorgen. Later is daar de bestuurlijke functie aan toegevoegd. Tijdens de algemene ledenvergadering van 30 november 2018 ben ik verkozen tot algemeen bestuurslid. In mijn functie van algemeen bestuurslid zet ik me in om van onze vereniging een goedlopende machine te maken. Op zijn tijd houd echter toch ook van een feestje en verder ben ik niet op mijn mondje gevallen.

Geplaatst op 22-03-2019

Algemeen bestuurslid (politiek en media):

Floor Meurs

Via een collega van me ben ik in contact gekomen met het COC. Ik ben werkzaam als verloskundige, maar studeer daarnaast hard om mijn psychologiediploma te behalen. Ik ben 39 jaar oud en woon in Tilburg. Ondanks dat Tilburg een ontzettend fijne stad is, is het wel de bedoeling dat ik een andere woning ga zoeken zodat ik met mijn vriendin, de Amerikaanse schone genaamd Molly, kan samenwonen. Soms haal ik rare fratsen uit zoals skeeleren, in bomen klimmen en er onfortuinlijk weer uit vallen. Ik houd van theater, kekke plekken bezoeken op vakantie en lekker gek doen met carnaval.

Geplaatst op 22-03-1019 

Aspirant bestuurslid:

Thierry Koningstein

Mijn naam is Thierry Koningstein en ben geboren in 1980. Sinds december 2018 ben ik actief als Aspirant Bestuurslid bij COC Tilburg Breda en omgeving. Ik houd me vooral bezig met activiteiten en werkgroepen op het gebied van jongeren en educatie. Zo ben ik aanspreekpunt voor de coördinatoren van Jong & Out en ben ik namens COC Tilburg Breda e.o. aanspreekpunt voor de GSA’s (Gender Sexuality Alliance) binnen ons werkgebied.

In het verleden heb ik vrijwilligerswerk gedaan voor COC Noordoost Brabant en Stichting Outway. 

Ik werk fulltime als Beleidsmedewerker ICT in het speciaal onderwijs in Tilburg.  Binnen de school waar ik werk hebben we ook een GSA. Voorheen heb ik gewerkt als leraar van leerlingen met een verstandelijke beperking en/op uitdagingen op gebied van gedrag en heb daarnaast gewerkt als AB-er (ambulant begeleider) en  Bovenschoolse ICT-Coördinator in het speciaal onderwijs. 

In 2014 heb ik samen met een collega het landelijk netwerk Gewoon Speciaal ICT opgericht voor professionals binnen het speciaal onderwijs met een passie voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften en ICT. Dit is nog altijd een zeer actief netwerk dat ik samen met mijn collega met veel plezier coördineer. 

In mijn vrije tijd houd ik mijn conditie op peil met fitness en zwemmen.

Geplaatst op 22-03-2019

 

U kunt het bestuur bereiken via bestuur@coctilburgbreda.nl, onder vermelding van de geadresseerde binnen het bestuur.

De coördinatoren voorlichting op scholen

 • Pien
 • Koen

U kunt de coördinatoren van de voorlichting op scholen bereiken via voorlichting@coctilburgbreda.nl.

De coördinatoren transgender bijeenkomsten

 • Emma
 • Eva

U kunt de coördinatoren van de transgender bijeenkomsten bereiken via info@coctilburgbreda.nl.

De coördinator / ambassadeur 50+

 • Berna 

U kunt de coördinator van de groep 50+ bereiken via bernb@casema.nl.

De coördinator inlopen

 • Vacature

U kunt de coördinator van de inlopen bereiken via info@coctilburgbreda.nl.

De coördinator Jong&Out groep

 • Lonneke van Baast

U kunt de coördinator van de Jong&Out groep bereiken via info@coctilburgbreda.nl.

De coördinatoren evenementen

 • Wendy
 • Mark

U kunt de coördinatoren van de evenementen bereiken via info@coctilburgbreda.nl.

De coördinatoren Cocktail groep

 • Rick

U kunt de coördinatoren van de Cocktail groep bereiken via cocktail@coctilburgbreda.nl.

De coördinator Respect2Love

 • Omar

U kunt de coördinator van Respect2Love bereiken via info@coctilburgbreda.nl.

De verstandelijk beperkten groep / Happy Boys and Girls

 • Laila

U kunt de coördinator van de verstandelijk beperkten groep / Happy Boys and Girls bereiken via info@coctilburgbreda.nl.

Omgangsregels bij het COC

Het COC biedt een veilige plek aan iedereen: bezoekers, deelnemers, vrijwilligers, medewerkers. Daarbij hoort een respectvolle, collegiale, integere omgang met elkaar die is gericht op een positieve, verantwoordelijke samenwerking. Daarom hanteren we voor iedereen de volgende regels:

 1. Ik accepteer en respecteer iedereen en discrimineer niemand. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 2. Ik doe geen aannames over iemands seksuele oriëntatie of genderidentiteit.
 3. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 4. Ik val de ander niet lastig.
 5. Ik berokken de ander geen schade.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik ga vertrouwelijk om met informatie van anderen.
 8. Ik negeer de ander niet.
 9. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 10. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet.
 11. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 12. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 13. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 14. Ik geef mijn eigen grenzen aan en spreek degene aan die over mijn grenzen gaat.
 15. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan.
 16. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 17. Ik ga verantwoordelijk om met de middelen van de vereniging.

 

Vertrouwenspersonen

Wil je een vertrouwelijk gesprek? Je kunt terecht bij een vertrouwenspersoon van COC Nederland via 020-6234596 of vertrouwenspersoon@coc.nl als jouw COC geen eigen vertrouwenspersoon heeft.

Klachtencommissie

Heb je een klacht? Neem dan contact op met de klachtencommissie klachtencommissie@coc.nl