Facebook update

posted in: Media | 0

Movisie – In Nederland zijn er naar schatting 900 tot 2000 dak- en thuisloze LHBTI-jongeren. De huidige ondersteuning en opvang voor deze jongeren is niet altijd veilig, en onvoldoende sensitief als het gaat om seksuele en genderdiversiteit. Dit blijkt uit de vandaag verschenen publicatie β€˜Driedubbel kwetsbaar, verkenning van de situatie van dak- en thuisloze LHBTI-jongeren in Nederland’ van Movisie. De situatie van deze jongeren is zeer zorgelijk.

#Movisie #lhbt #COC #COCTB #dakloos #jongeren

Voor meer berichten klik hier.